Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG)

Jako Deutsche Bahn AG přebíráme odpovědnost za naši práci v Německu - ale také ve všech ostatních zemích, ve kterých působíme. Od našich dodavatelů proto očekáváme, že se budou chovat k lidem a životnímu prostředí s respektem, což je základem spolehlivého partnerství.

Odpovědné a udržitelné vytváření hodnot bereme vážně

Zavedením zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG) vytvořil zákonodárce rámcové podmínky pro odpovědné a udržitelné vytváření hodnot v celém dodavatelském řetězci. Jako Deutsche Bahn AG, DB Fernverkehr AG, DB Regio AG a DB Vertrieb GmbH splňujeme požadavky LkSG.

Abychom zajistili dodržování LkSG v naší vlastní obchodní oblasti a v dodavatelském řetězci, zavedli jsme postup pro podávání stížností. Tam lze hlásit stížnosti a upozornění na rizika související s lidskými právy a životním prostředím, jakož i na porušování povinností souvisejících s lidskými právy nebo životním prostředím.

Postup pro podávání stížností je k dispozici na stránkách deutschebahn.com/lksg (v angličtině). Další informace naleznete také v našem jednacím řádu.