Vyměnit nebo stornovat jízdenky a místenky

Rádi Vám podrobně vysvětlíme, jak své objednávky přeobjednáte nebo stornujete - klikněte prosím za tímto účelem v níže uvedeném seznam na druh Vaší jízdenky nebo druh Vaší místenky.

Výměna zakoupených jízdenek není možná. Zakoupené jízdenky však můžete stornovat a zakoupit si novou cestu.

Okamžité stornování jízdenek

Dodatečně k tarifním podmínkám nabídky můžete jízdenky zakoupené na int.bahn.de nebo v DB Navigator bezplatně stornovat před 1. dnem platnosti do 12 hodin (720 minut) od zakoupení. Bude Vám vrácena celá částka platby.

Podrobnosti: běžný proces stornování jízdenky

Pokud se v cílové stanici očekává zpoždění nejméně 20 minut, můžete i u jízdenek vázaných na konkrétní vlak

 • při další příležitosti pokračovat v jízdě na stejné nebo na jiné trati, nebo
 • pokračovat v jízdě později, pokud to může snížit zpoždění v cílové stanici, nebo
 • využít jiný vlak, který nepodléhá rezervaci.

Z této regulace jsou vyloučeny vlaky, které podléhají rezervaci, např. noční vlaky.

Využití "hodnotnějšího" vlaku

Pokud vlastníte jízdenku v místní dopravě (RE, RB, IRE a S-Bahn), ale chcete využít hodnotnější vlak (např. vlaky dálkové dopravy, tedy IC/EC, ICE), pak musíte nejdřív zaplatit dodatečně potřebnou jízdenku případně příplatek. Náklady pak můžete požadovat zpět v rámci svých práv cestujících (v angličtině).

Tato regulace se nevztahuje na výrazně zlevněné jízdenky (např. víkendové jízdenky, zemské jízdenky).

Vrácení

O odškodnění v rámci práv cestujících (v angličtině) žádejte online prostřednictvím svého zákaznického účtu v DB Navigator nebo na int.bahn.de. Případně si stáhněte formulář o právech cestujících, vyplňte jej, podepište a odešlete na adresu uvedenou ve formuláři.

Přiložte prosím k formuláři práv cestujících bezpodmínečně originál své jízdenky příp. kopii časové jízdenky nebo karty BahnCard 100. Jinak není odškodnění bohužel možné.

Jízdenky za super výhodnou cenu jsou z výměny a stornování vyloučeny.

Výjimka: okamžité zrušení rezervace do 12 hodin po jejím zakoupení.

Jízdenku za výhodnou cenu můžete stornovat online nebo v aplikaci DB Navigator, pokud jste si ji objednali na int.bahn.de nebo v aplikaci.
Cenu jízdenky obdržíte po odpočtu manipulačního poplatku ve formě stornovacího poukazu (e-mailem), který můžete uplatnit při nákupu služeb DB.

Upozornění: u výhodné ceny pro jízdu tam a zpět je den jízdy tam 1. dnem platnosti.

náklady
jízdenky za výhodnou cenu

 • do 1 dne před 1. dnem platnosti: stornování za poplatek 10 EUR; obdržíte stornovací poukaz
 • po 1. dnu platnosti: stornování již není možné.

Jízdenky za výhodnou cenu Evropa

 • do 1 dne před 1. dnem platnosti: stornování za poplatek 10 EUR; obdržíte stornovací poukaz
 • po 1. dnu platnosti: stornování již není možné.


Práva cestujících
Pokud se v cílové stanici očekává zpoždění nejméně 20 minut, můžete i u jízdenek vázaných na konkrétní vlak

 • při další příležitosti pokračovat v jízdě na stejné nebo na jiné trati, nebo
 • pokračovat v jízdě později, pokud to může snížit zpoždění v cílové stanici, nebo

využít jiný vlak, který nepodléhá rezervaci.

O právech cestujících

Objednali jste si jízdenku za výhodou cenu online nebo mobilně, ale nechali si ji zaslat poštou? Pak Vám nabízíme pro stornování online formulář. Vyplňte jej prosím a zašlete jej spolu s jízdenkami na adresu, uvedenou ve formuláři, nebo jej zaneste do některého cestovního centra DB. Rozhodující je datum poštovního razítka.

Pokud Vaše jízdenka obsahuje také povinnou rezervaci, např. pro noční vlak, předložte prosím také příslušný doklad.

Cenu jízdenky obdržíte po odpočtu manipulačního poplatku formou stornovacího poukazu, který můžete uplatnit při nákupu služeb DB.
U výhodné ceny pro jízdu tam a zpět je den jízdy tam 1. dnem platnosti.

náklady
jízdenky za výhodnou cenu

 • do 1 dne před 1. dnem platnosti*: stornování za poplatek 10 EUR; obdržíte stornovací poukaz
 • po 1. dnu platnosti: stornování již není možné.

Jízdenky za výhodnou cenu Evropa

 • do 1 dne před 1. dnem platnosti*: stornování za poplatek 10 EUR; obdržíte stornovací poukaz 
 • po 1. dnu platnosti: stornování již není možné.


*Rozhodující je datum poštovního razítka.
Poplatek za zaslání není možné vrátit.

Práva cestujících
Pokud se v cílové stanici očekává zpoždění nejméně 20 minut, můžete i u jízdenek vázaných na konkrétní vlak

 • při další příležitosti pokračovat v jízdě na stejné nebo na jiné trati, nebo
 • pokračovat v jízdě později, pokud to může snížit zpoždění v cílové stanici, nebo

využít jiný vlak, který nepodléhá rezervaci

Zakoupili jste si jízdenku v automatu, přes telefonický cestovní servis, v cestovním centru nebo v agentuře DB? Předložte prosím své jízdenky ke zrušení v cestovnímu centru.

Pokud Vaše jízdenka obsahuje také povinnou rezervaci, např. pro noční vlak, musíte si s sebou kromě jízdenky vzít také příslušnou místenku.

Výhodné ceny pro skupiny zakoupené online

 • Stornování celé cesty je možné do 7 dnů před nastoupením jízdy za 19 EUR za skupinovou jízdenku.
 • stornování jednotlivých účastníků nebo výměna není možná.

Zakoupení prostřednictvím místní prodejní kanceláře DB nebo telefonicky

Stornování celé skupinové jízdy

 • Do 14 dnů před dnem jízdy: stornování/výměna je možná zdarma. Poté je výměna vyloučena.
 • Od 13 dnů do 1 dne před nastoupením jízdy: stornování celé skupinové jízdy je možné za poplatek 5 EUR za každou stornovanou osobu a jízdenku.

Stornování jednotlivých cestujících

 • Do 14 dnů před dnem jízdy: stornování je možné zdarma.
 • Od 13 dnů do 1 dne před dnem jízdy: stornování je možné za poplatek 5 EUR za stornovanou osobu. Zbývající skupinu musí tvořit nejméně 6 osob.

Jízdenku za flexibilní nebo regulérní cenu můžete stornovat online nebo v aplikaci DB Navigator, pokud jste si ji objednali na int.bahn.de nebo v aplikaci.

Cena jízdenky Vám bude vrácena příp. po odpočtu manipulačního poplatku na platební prostředek, použitý při platbě.

Poplatky
Před 1. dnem platnosti:

stornování zdarma

Od 1. dne platnosti:

 • stornování jízdenek za flexibilní cenu v dálkové dopravě (ICE, IC/EC, IC Bus) je za poplatek 19 EUR
 • stornování jízdenek za regulérní cenu v místní dopravě (DB Regio, systémy integrované dopravy, NE/SEE) za poplatek 19 EUR
 • Jakmile je část cesty podniknuta ve vlaku dálkové dopravy, účtujeme poplatek ve výši 19 EUR.


Doba platnosti je vyznačena na Vaší jízdence.
Poplatek za zaslání není možné vrátit.

 Lhůty
Jízdenky za flexibilní nebo regulérní cenu můžete odevzdat k úhradě v těchto lhůtách:

 • v národní dopravě do 6 měsíců po uplynutí doby platnosti
 • v mezinárodní dopravě během 1 měsíce po uplynutí doby platnosti

 
Změněné plány cesty?
Flexibilní cena bez vázanosti na konkrétní vlak: nasedněte v den jízdy jednoduše do toho vlaku, který Vám nejvíc vyhovuje.

Flexibilní cenu plus můžete bezplatně stornovat do konce doby platnosti, tj. 2 dny po rezervovaném dni cesty.

Poté můžete jízdenku stornovat za poplatek 19 EUR. 

Tyto jízdenky jsou z výměny a stornování vyloučeny.

Tyto jízdenky jsou z výměny a stornování vyloučeny.

Platí aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky jednotlivých nabídek. Většina akčních nabídek je z výměny a stornování vyloučena.

Chcete-li znovu vyvolat jízdenky z objednávky provedené na www.international-bahn.de nebo celou objednávku v souladu s tarifními podmínkami stornovat, použijte prosím www.international-bahn.de/de/ordersearch.

Pokud chcete objednávku v souladu s tarifními podmínkami vyměnit, kontaktujte prosím příslušné servisní středisko a připravte si číslo objednávky z e-mailu s potvrzením objednávky (pouze čísla objednávky začínající na „MCP-“):


Telefonní číslo servisního střediska: +49 6172 913731 (náklady závisí na poskytovateli)

E-Mail: service-international@bahn.de
 

Provozní doba:
Pondělí až pátek od 8 do 20 hod; v sobotu, v neděli a ve svátky od 10 do 17 hod.

Podrobnosti o výměně nebo zrušení místenky

Tarif vylučuje přerezervování místenek v dálkové dopravě. To platí i pro povinné rezervace (např. TGV)

Pokud rezervovaná místa nemohla být přidělena nebo přidělená místa nemohla být poskytnuta nebo nemohla být obsazena z důvodu zpoždění vlaku, máte nárok na vrácení zaplaceného rezervačního poplatku.

O vrácení rezervačního poplatku můžete požádat také neformálně ve Středisku služeb pro práva cestujících: Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt (M).